Zaostrog

Prema arheolokim nalazima, Zaostrog je bio naseljen i u rimsko doba o ?emu svjedo?e brojni anti?ki spomenici me?u kojima je reljef bog Mitre i nadgrobni spomenik Aurelia Veturia koji se nalaze u samostanskoj zbirci. Zaostorg je nekadanje uporite srednjevjekovnih neretvanskih kneeva, o ?emu postoje brojni povijesni svjedoci. Utvrda 'Ostrog' koja se nalazi visoko u brdu isod vrha Malog Vitera jedan je od ?etiri utvr?ena grada 'Paganije' koje spominje i car Konstantin Porfirogenet. U 15. stolje?u gospodari Zaostroga bili su feudalci Vlatkovi?i-Jurjevi?i koji su imali utvr?en grad na Viteru, planini iznad Zaostroga.

Prvi put se Zaostrog spominje 1494. na hrvatskom i turskom jeziku. U starom naselju Zaostrog nalaze se tri crkve, stara goti?ka Sv. Barbare, crkvica Sv. Roka iz 17. stolje?a i novija crkva Sv. Barbare iz 1872.

Stanovnici Zaostroga su se po?eli sputati k moru ve? u 17. st. a nakon potresa 1962. kao i ostali primorci iz podbiokovskih naselja naputaju staro selo i u novom Zaostrogu Kraj razvijaju turizam. Uz prekrasnu dugu plau i lu?icu, grade se pokraj starih i nove, moderno opremljene ku?e za odmor i apartmani. Zaostrog danas ima oko 350 stanovnika.

Danas je Zaostrog omiljeno turisti?ko odredite sa prvenstveno zbog prekrasnih pje?anih i ljun?anih plaa koje prati aleja borova, ugostiteljskih i turisti?kih objekata.

Najpoznatije kulturno, vjersko i prosvjetno sredite Gornjeg Makarskog primorja je Franjeva?ki samostan Sv. Marije u Zaostrogu.

HrvatskiEnglish (United Kingdom)DeutschP??????Svenska

Bioweather App

android
appstore2
bioprognoza

Pretraga Nekretnina