Tu?epi

Dananji Tu?epi ja?e su se razvili ezdesetih godina, kada je po?ela gradnja ku?a u zaseoku Kraj na obali. Od tada su se Tu?epi postupno razvijali i izrasli u poznato turisti?ko odredite, danas mjesto sa 1760 stanovnika. U Tu?epima se nalazi marina za ribarske i turisti?ke brodove i jahte. Prvi hotel u Tu?epima, hotel 'Jadran' izgra?en je 1950. u prekrasnom ambijentu borove ume i ljun?ano-pje?ane plae. Godine 1953. osniva se i turistu?ko drutvo, a sve je ve?i broj privatnih iznajmljiva?a ku?a i apartmana.

Tu?epi su poznati po najduoj plai na Makarskoj Rivijeri (vie od 3 km) uz koju se nalazi prekrasna etnica u aleji borova. Nogometno igra?ite s nekoliko manjih, teniski centar 'Slatina' sa pet igralita, mnogobrojni ugostiteljski objekti pridonose bogatoj turisti?koj ponudi Tu?epa koji iz godine u godinu dobivaju ugledne nagrade za visoku kvalitetu svojih ugostiteljskih i turisti?kih usluga, te za ure?enje mjesta. Dan op?ine Tu?epi slavi se na blagdan Sv. Ante, 13. lipnja, a sve do kraja mjeseca odravaju se tradicionalni susreti dalmatinskih klapa.

Tu?epi se prvi put spominju u 'Kreevskoj povelji' 1434. godine. U blizini hotela 'Neptun' je crkvica Sv. Jurja iz 13. stolje?a, sagra?ena na temeljima rimske 'villae rusticae' is 2. stolje?a. Legenda kae da je kod nje sahranjen mleta?ki dud Petar Kandiano nakon izgubljene pomorske bitke s Neretljanima i Omianima kod Makarske, 887. godine. Sa?uvane su i tri obrambene kule podno Biokova, iz 18. stolje?a: Kula ari?a, Bueli?a i Lali?a, u istoimenim naseljima koje su sluile za obranu od turskih napada. Zbog prekrasnog pogleda, doma?ih kulinarskih specijaliteta i kvalitetnih vina turisti ?esto posje?uju zaseoke u Gornjim Tu?epima.
HrvatskiEnglish (United Kingdom)DeutschP??????Svenska

Bioweather App

android
appstore2
bioprognoza

Pretraga Nekretnina