Makarska

Najve?i grad Makarske rivijere sa vie od 13 tisu?a stanovnika, po kojem se zove cijelo Makarsko primorje od Gradca do Brela i cijela Rivijera. Makarska je dobitnik mnogobrojnih nagrada u turizmu za ure?enje grada i okolia, za kvalitetu i raznolikost ugostiteljskih i turisti?kih usluga. Makarska je grad koji ivi od turizma i za turizam, grad mladosti, sporta i zabave. Kulturno ljeto program je raznolikih priredaba, koncerata, izlobi i atraktivnih Ribarskih no?i koje privuku najve?i broj turista i doma?ina na makarsku rivu kao i No? Kalelarge, te ljetni Karneval.

U Makarskoj moete prona?i brojne hotele , konobe, pivnicu, pizzerije, caffe-barove, slasti?arnice i sve ostalo to je potrebno za miran i bezbrian odmora na suncem okupanim obalama Mediterana. Turizam je u Makarskoj po?eo davno, i prije izgradnje hotela 'Osejava' 1914. godine. 1923 godine osnovano je Drutvo za uljepavanje mjesta, prilago?avaju?i se zahtijevima inozemnih i doma?ih posjetitelja.

Dananji naziv Makarska prvi se put spominje 1502. Nastao je od Makra, najstarijeg naselja u Primorju, nekad sjedita jedne od triju upanija Neretvanske kneevine. Od uvale Pli?evac prema hotelu 'Osejava' razvilo se naselje i njegov sredinji dio od kojega se grad dalje irio koncentri?no. Uz mul i rivu pristaju ribarski, izletni?ki brodovi i jahte. Na zapadnom su dijelu luke vezovi za ribarske brodove i jahte, a u blizini su ribarski i jedrili?arski klubovi.

U sreditu grada, u blizini rive najve?i je gradski trg trg Andrije Ka?i?a Mioi?a s njegovim spomenikom u sredini, djelo Ivana Rendi?a, podignut 1890. Na trgu se odravaju razne zabavne i druge priredbe. Trg je dobio ime po najznamenitijem narodnom pjesniku ne samo Makarskog primorja nego i cijelog dalmatinskog naroda, Andriji Ka?i?u Mioi?u, piscu naj?itanije knjige u Dalmaciji poslije Biblije, koja je do sada doivjela 64 izdanja. To je poznati 'Razgovor ugodni naroda slovinskog'.

Sa sjeverne strane trg zatvara crkva sv. Marka izgra?ena 1766. Iza crkve nalazi se stara kola izgra?ena krajem 19. st, s elementima klasike i neorenesanse. Danas se u njoj nalaze Gradska knjinica, Galerija Gojak i Glazbena kola. Na Ka?i?evu trgu izme?u spomenika i crkve nalazi se i mleta?ka fontana iz 1775. kad je grad dobio pitku vodu, na kojoj je uklesana zabrana o pranju robe i napajanja stoke.

U blizini hotela 'Osejava' nalazi se Sportski centar s igralitima za nogomet i ragbi, atletska staza, igralita za koarku, rukomet, tenis i dr., te natkrivena sportska dvorana. Ovaj sportski centar zbog pogodnosti koje nudi i klimatskih uvjeta tradicionalno okuplja brojne ekipe sportaa na zimske pripreme.
HrvatskiEnglish (United Kingdom)DeutschP??????Svenska

Bioweather App

android
appstore2
bioprognoza

Pretraga Nekretnina