Igrane

Igrane su ivopisno naselje Makarskog primorja. Nizovi starih obnovljenih ku?a na strmom obronku, s novoizgra?enim ?ine skladnu cjelinu naselja sa 400 stanovnika koje se sputa prema moru, luci i dugoj ljun?anoj i pje?anoj plai.

Iznad mjesta die se vitki zvonik crkve Gospe od Ruarija, koji kao da bdije nad naseljem. U blizini je i Zalina kula podignuta za virijeme Kandijskog rata, koja podsje?a na vrijeme borbe protiv Turaka u kojima se isticao Zale Anti?i? po kojemu je kula i dobila ime.

Igrane su danas poznato turisti?ko mjesto s brojnim hotelima, ku?ama za odmor i apartmanima, prekrasnom plaom, te sportskim i zabavnim priredbama. Uzdu duge plae prema ivogo?u uza etnicu, izgra?ene su komforne ku?e i vile, kafi?i, trgovine i restorani. Igrane, nekad tradicionalni centar maslinarstva ni danas nisu zapustili svoje maslinike ve? ih obnavljaju, a zajedni?kim snagama izgra?en je najsuvremeniji pogon za preradu maslina.

Iznad Igrana, u prastarim maslinicima nalazi se crkvica Sv. Mihovila iz 11. stolje?a, najzna?ajniji srednjevjekovni spomenik na Makarskom primorju. U blizini lu?ice, 1760. godine izgra?en je barokni ljetnikovac imi?-Ivanievi?. Sarkofazi prona?eni na groblju svjedo?e o postojanju naselja i u rimsko doba, a ime Igrane se prvi put spominje 1466.

Iznad Igrana, preko Biokova sa sjeverne strane staro je naselje Gornje Igrane, planinsko selo od nekoliko zaselaka, iz kojeg su se stanovnici postupno preseljavali k moru gdje su imali svoju zemlju, vinograde i maslinike. Nekad skoro nepristupa?no, rijetko naseljeno, danas kroz te zaselke prolazi moderna cesta od Vrgorca do Makarske.

HrvatskiEnglish (United Kingdom)DeutschP??????Svenska

Bioweather App

android
appstore2
bioprognoza

Pretraga Nekretnina