Nakon Podgore, putuju?i prema istoku turisti?kom cestom otvara nam se na obzoru iroka Drani?ka Vrulja sa zapjenjenim izvorima u moru i pogledom na staro naselje Dranice pod liticama Biokova, koje je potpuno naputeno, te na dio Dranica koje se nakon toga razvilo.

Mjesto ima 330 stanovnika i idealno je za odmor u okruju starijeg ribarskog naselja oko luke i novijeg u smjeru Igrana. U blizini duge plae nalazi se izvor vode 'Izbitac'. Dranice se prvi put spominju 1477. kao 'Dra?nica'.

U Dranicama postoji nekoliko starijih crkava. Crkva Sv. Stipana na Koledniku, crkva Sv. Jurja iz 15. stolje?a pri moru sa mnotvom kemnih spomenika. Crkva Sv. Roka kod izvora 'Izbitac' pri moru izgra?ena je 1914. Isto?no od starog sela nalazi se crkva Sv. Kate, a iznad crkva Sv. Nikole iz 18. stolje?a. U sreditu starog gornjeg sela 1891. izgra?ena je crkva sv. Jurja, koja je znatno ote?ena u potresu 1962.

Spomenik palim borcima u Drugom svjestkom ratu nalazi se u sreditu mjesta, a 1981. uz njega je otkriven mozaik slikara Joke Kneevi?a, posve?en enama Biokova i njihovoj borbi tijekom Drugog svjetskog rata.

HrvatskiEnglish (United Kingdom)DeutschP??????Svenska

Bioweather App

android
appstore2
bioprognoza

Pretraga Nekretnina