Botani?ki vrt

Smjeten je na primorskim obroncima planine Biokovo iznad sela Kotiina, na nadmorskoj visini od 350 do 500 metara i sastavni je dio Parka prirode Biokovo.

Vrt je utemeljio dr. fra Jure Radi? (1920-1990), franjevac i znanstvenik, sa svrhom znanstvenog istraivanja i motrenja, zatite i o?uvanja, te popularizacije i upoznavanja biljnog svijeta planine Biokovo. Ovo nije botani?ki vrt u klasi?nom smislu, gdje se svaka biljka unosi prema odre?enim pravilima, ve? je zamiljen kao ogra?eni dio prirode, gdje ?e se zadrati prirodni oblici vegetacije sa samorodnom florom. Na relativno maloj povrini od 16,5 ha nalaze se vrlo raznolika stanita kao to su kamenjare, to?ila, vrletne stijene, obradive povrine, te kanjon Proslap s istoimenim slapom, koji je ve?i dio godine suh, a oivi samo za vrijeme jakih kia.

Na povrini vrta utvr?eno je oko 300 samoniklih biljnih svojti, od tipi?no mediteranskih do planinskih, a na nekim podru?jima sa?ene su egzote, poljoprivredno i ljekovito bilje. Me?u trajnicama u prolje?e je u vrtu posebno impresivna jadranska perunika (Iris pseudopallida Trinajsti?) sa svojim velikim lila cvjetovima. Dalmatinski je endem iz porodice Iridaceae, raste na kamenjarama, to?ilu i uz staze. Bijelim ili svijetlo rui?astim cvjetovima u ranu jesen u vrtu cvate napuljska ciklama (Cyclamen hederifolium Aiton.), iz porodice Primulaceae, koja u ljetnim mjesecima potpuno gubi nadzemne dijelove, a suu i vru?inu preivi u obliku podzemne stabljike (gomolja). Njeni cvjetovi se pojavljuju prije listanja me?u rastresitim stijenskim materijalom na to?ilu. U prolje?e i rano ljeto vrt je najraskoniji i obiluje cvjetnim arenilom, dok se u ostalo doba godine u njemu uvijek moe prona?i pokoji skriveni cvijet.

Kroz vrt vodi nekoliko pjea?kih staza uz koje se nalaze pou?ne table, a odre?ene biljne svojte su ozna?ene natpisom sa nazivom porodice i svojte.

Na glavnom ulazu u vrt u stijeni su uklesane rije?i u spomen na dr. fra Juru Radi?a, a u neposrednoj blizini ulaza, uz samu liticu, nalaze se zidine velikog Katela - fortifikacijskog objekta iz 17. stolje?a, koji impresionira svojim izgledom.

Na mjestu dananje crkvice sv. Ante u Kotiini, koja je gra?ena u razdoblju od 1901. do

1903. godine, bila je stara crkva za koju postoji podatak da je 1672. godine obnovljena, ali od nje nije nita o?uvano osim jednog natpisa koji je kao spomen-plo?a uzidan na apsidi dananje crkve, a govori o posve?enju crkve koje je obavio 27. 4. 1681., u doba turske vladavine biskup Linji?.

U Spomen domu Marin Kova?evi? u samom selu Kotiina nalazi se info i prezentacijski centar Parka prirode Biokovo koji je tijekom ljetnih mjeseci otvorena za posjetitelje, a u ostalom dijelu godine moe se posjetiti po dogovoru. 

HrvatskiEnglish (United Kingdom)DeutschP??????Svenska

Bioweather App

android
appstore2
bioprognoza

Pretraga Nekretnina